Vroege wespbij

Vroege wespbij

Marcel Horck, 14-12-2022

Sinds enkele jaren kijk ik met grote interesse naar de solitaire / wilde bijen in de omgeving van mijn bijenstallen. Het is leuk om mijn waarnemingen nu -in deze rustige tijd van het jaar- te delen met mijn achterban. (Met behulp van een app kun je ze tegenwoordig makkelijk op naam brengen) Ze geven me het beeld dat wij mensen omringd zijn door een ontelbare hoeveelheid levende wezens die we maar af en toe opmerken.

Sinds 1975 is zo’n 70% (!!) van de bijen verdwenen. Toch blijven er nog genoeg over, die je -ongemerkt- voorbij loopt.

Wespbijen zijn koekoeksbijen. (de vroege wesp-bij is koekoeksbij van de zandbij) De vrouwtjes bouwen zelf geen nesten, maar leggen hun eieren in de nesten van andere bijen. Op een onbewaakt moment sluipt een koekoeksbij een nest van een andere bij binnen, legt er een ei in en maakt zich snel weer uit de voeten. Als ze dit goed doet, heeft de 'gastheer' (de bij die de dupe is van de koekoekspraktijken) niets in de gaten en kan de larve van de koekoeksbij zich ongestoord te goed doen aan de voedselvoorraad.