Rosse metselbij

Rosse metselbij

Marcel Horck, 28-12-2022

De ‘rosse metselbij’ is vermoedelijkl de meest bekende solitaire bij. En ook de meest beschreven. Dit dankt ze aan haar groot improvisatietalent voor nestbouw, alsmede aan het feit dat ze een grote variatie aan stuifmeelbronnen heeft. Ze is vaak de eerste soort die een nieuw bijenhotel bezoekt.

Rosse metselbijen worden vaak ook ingezet voor de bestuiving van gewassen. Voordeel is dan dat ze (net als hommels) al bij een iets lagere temperatuur dan honingbijen beginnen te vliegen. (Hommels / Metselbijen bij +8, honingbijen bij +10)