Digitale bijenkasten (6)

Digitale bijenkasten (6)

Marcel Horck, 26-3-2022

In de afgelopen week was het prachtig weer. Mede daardoor zijn de bijenvolken flink gegroeid. Ook zagen we dat de bijen al de eerste honing haalden. Omdat de bijenvolken bij aanvang van ons onderzoek heel verschillend van grootte waren is een vergelijking tussen de verschillende locaties op dit moment nog niet goed mogelijk.

Uit de gewichts-toename-grafieken komt naar voren dat de bijenkasten gemiddeld zo’n 3 kg zijn gegroeid. De gewichtstoename zal bestaan uit ‘nieuwe bijen’ en honing. …. (De gewichtsafname in de nachten zal vermoedelijk te wijten zijn aan het indikken van de honing)