Digitale bijenkasten (2)

Digitale bijenkasten (2)

Marcel Horck, 2-3-2022

In de afgelopen weken hebben onze beide stagaires zich verdiept in het bijenonderzoek.

Het is inmiddels duidelijk geworden dat Floor en Lenne in de komende weken meerdere onderzoeksmethoden bij elkaar gaan leggen.

  1. Vanaf het begin was duidelijk dat we in ieder geval de resultaten van de digitale weegschalen gaan bekijken. (zie eerder Blog)

  2. Inmiddels is duidelijk geworden dat ze zich ook gaan bezighouden met zogeheten stuifmeel-onderzoek. Zoals u mogelijk weet halen bijen naast honing ook stuifmeel uit de bloemen (zie foto). Door middel van dit stuifmeel komen we veel te weten over de bijen. We kunnen dit stuifmeel op heel simpele manier ‘afvangen’.

    • Allereerst geeft de hoeveelheid gewicht van het stuifmeel ons een indicatie van ‘hoeveel de bijen halen’

    • Daarnaast geeft ook de kleur van het stuifmeel ons de nodige informatie. Want: in principe heeft iedere plant haar eigen kleur stuifmeel …. al zal het dan veelal gaan om lichtgeel, geel, donkergeel en nog donkerder geel … :-)

    • We kunnen het stuifmeel ook onder een microscoop onderzoeken. Maar dat vergt dan wel enige oefening, zo is ons onlangs weer opnieuw gebleken. Deze vorm van pollen-onderzoek is niet gemakkelijk.

    Als imker ben ik op zoek naar mensen met een interesse (en ook zekere vaardigheid!) voor laboratorium-onderzoek. Het zou echt fantastisch zijn als we in de komende tijd een klein werkgroepje van vrijwilligers zouden kunnen vinden die op gezette tijden het stuifmeel van onze bijen zouden kunnen onderzoeken. Wie meldt zich ?