BOMENKAP 2019 was LEGAAL

BOMENKAP 2019 was LEGAAL

Marcel Horck, 23-6-2022

ZINLOOS GEVELD

Nog steeds ben ik INTENS VERDRIETIG ..... Nog steeds snap ik er niets van ... Begin 2019 werden er naast mijn bijenstand 'zomaar' een flink aantal EEUWENOUDE BOMEN OMGEZAAGD. Ten behoeve van een 'horeca-investeringsfonds' / restaurant in ons Stadsbos013 (‘Huisje Vredelust’)

In de afgelopen drie jaar ben ik veel onwillige ambtenaren en foutieve ambtelijke beslissingen op het spoor gekomen. In het laatste WOB-antwoord stond dat 'als ik een artikel12 verzoek zou indienen alle 'vuile was' naar boven zou moeten komen'.

Enkele dagen geleden kreeg ik -na meer dan een jaar wachten- een ontluisterend antwoord van de advocaat generaal, op mijn artikel12 stuk. Hij concludeert dat:
1. Ik als BUURMAN NIET ONTVANKELIJK ben.
Letterlijk staat er in de brief: ‘als die imker het leuk vindt om de natuur te beschermen, dat nog niet wil zeggen dat hij ook degene is wiens specifieke belang beschermd wordt door voornoemde strafbepaling. Er is derhalve geen sprake van een belang dat klager bepaaldelijk aangaat’. 
2. Dat er ERNSTIGER MILIEUDELICTEN zijn.
‘de officier van justitie benadrukt dat de beperkte opsporingscapaciteit dient te worden ingezet op de opsporing van milieudelicten die van aanzienlijker ernstiger aard en omvang zijn dan hier aan de orde is'

Al dagen ben ik alleen maar intens verdrietig .....
Want als ik als buurman/imker niet ontvankelijk ben ... als ik al niets mag inbrengen ... wie mag dat dan wel doen ? En hoe beschermen we dan onze kwetsbare natuur ?
En: Als het 'zo maar' omhakken van talloze eeuwenoude bomen geen of onvoldoende delict is ... Wat moet er dan eigenlijk gebeuren voordat er wel wordt ingegrepen ? ....

Ik begrijp er nog steeds helemaal niets van en voel enkel .... eindeloos verdriet ... Na de bomen ben nu ook ik 'ZINLOOS GEVELD'