19 september: nationale bijenstrategie ook op onze bijenstal

Ook op landelijk niveau maakt men zich zeer grote zorgen over de bijen. Vanuit het ministerie van LNV is er een landelijke bijenstrategie ontwikkeld.

De focus van deze landelijke bijenstrategie ligt op drie thema’s:

  1. 1)  Het bevorderen van biodiversiteit;
  2. 2)  Het verbeteren van de wisselwerking tussen landbouw en natuur (creëren van een goede leefomgeving voor bijen in de gehele agrarische omgeving. Meer natuurinclusieve landbouw);
  3. 3)  Het helpen van imkers om de gezondheid van de honingbij te verbeteren (kennisoverdracht aan imkers over hoe zij de gezondheid van honingbijen kunnen versterken, zodat deze beter bestand is tegen ziektes en plagen).

Op 19 september komt de nationale bijenstrategie naar Tilburg. In de ochtend is ons Elho-bijenhuis één van de pleisterplaatsen.

Stadsimker Marcel Horck spant zich al jaren in voor het bevorderen van de biodiversiteit. Zelf zaait hij -samen met anderen- meerdere hectares bloemen per jaar. De vraag blijft steeds of we daarmee de gezondheid van de bijen daadwerkelijk bevorderen.
Samen met de stichting Beep heeft Marcel Horck een begin gemaakt met digitale bijen-monitoring. Op verschillende plaatsen rondom Tilburg worden bijenvolken gemeten (gewicht, geluid in relatie tot temperatuur en luchtvochtigheid) Vraag is of er verschillen te zien zijn, en hoe die verschillen kunnen worden geduid.

Wij vertellen u graag over onze eerste resultaten en gaan daarna graag de discussie aan.
Centrale vraag is: Wat kunnen we doen om het (nog) beter te maken voor -uiteindelijk- alle insecten.

Het bijenhuis van Marcel Horck wordt gesponsord door een bedrijf. Graag zouden we ook nog verder ingaan op de rol van het bedrijfsleven rondom bijen / insecten. Er lijken daar goede mogelijkheden te zijn.