Bij (en) school


In het afgelopen jaar hebben steeds meer scholen uit het basis en middelbaar onderwijs de weg naar onze imkerij gevonden.

Inmiddels hebben wij een compleet programma gemaakt voor de basisscholen.
Mocht u geintresseerd zijn, neem dan gerust even contact met ons op

 • Voor de kleintjes 

  onder ons (groepen 3-5) heeft onze imkerij een aangepast programma.Stadsimker Marcel Horck komt graag naar uw school, om ter plekke aan de jongsten iets te vertellen over de bijen. Uiteraard blijft het dan niet bij ‘vertellen alleen’. De kinderen kunnen bijvoorbeeld ook een imkerpak passen …. honing proeven …. en: In het seizoen neemt de imker zeker ook echte bijen (achter glas) mee naar school.Mocht u (met groep 3-5)  liever op excursie gaan …. dan is een bezoek aan ons bijenhuis mogelijk.

 • ‘Help de bij’ (groep 6-8)

  Samen met ‘Buro Pasta’ ontwikkelden wij een speciaal les-programma voor de groepen 6-8 van de basisschool.
  De leerlingen gaan eerst op excursie naar de imkerij en ontvangen daar een opdracht van de imker. Daarna werken de leerlingen ongeveer 8  weken onder verantwoording van hun eigen leerkracht aan een -door ons ontwikkeld- lespakket. Tot slot komt de imker naar de school om de ideeën en pitches te beoordelen.

  Voor uitvoering van dit project is er subsidie van de Stichting ‘Het groene woud’ beschikbaar.

 • Een (volledige) kinderimkercursus (groep 7/8)

  Sinds enige jaren verzorgt onze imkerij een imker-cursus voor kinderen uit de groepen 7/8 van de basisschool.De cursus begint met enkele lessen theorie:  In het vroege voorjaar komt imker Marcel Horck enkel keren naar school om de nodige basis-kennis over te brengen.
  Daarna -vanaf zo half maart- komen de leerlingen (bijna) wekelijks naar de bijenstal voor de praktijklessen.
  Ook voor de imker is het verrassend om het enthousiasme van de leerlingen te voelen. Op het eind van de cursus krijgen de leerlingen hun diploma ‘beginnend imker’.

 • Insecten-monitoring van het groene schoolplein(Welke school durft?)

  Al geruime tijd zijn we bezig met het ontwikkelen van zogeheten ‘digitale bijenkasten’. Om te beginnen zetten we onze bijen op een real-time weegschaal. Zo kunne we precies zien welk bijenvolk er op welk moment honing haalt (of -als het slechter gaat- honing consumeert)
  Het komend schooljaar zullen de eerste bijenvolken overal on-line te volgen zijn. Vanaf dat moment is het voor iedereen mogelijk om vanachter de lap-top of mobiele telefoon de ‘bewegingen’ van elke (digitaal uitgeruste) bijenkast te volgen.
  Graag zouden wij ons inzetten voor een bijen-monitoring op of rondom een aantal basis-scholen in Brabant. Als het ons lukt om op (of dichtbij) een redelijk aantal scholen in Brabant digitale bijenkasten te plaatsen, dan ontstaat er als vanzelf een mooi netwerk van bijen-/ insectenmonitoring.

  De scholen die voor voldoende bloeiende planten in hun omgeving zorgen, zullen -‘real-time’- op hun PC kunnen zien dat het gewicht van de bijenkast in de loop der tijd omhoog gaat. Daaruit kan de conclusie getrokken worden ‘dat de bijen honing halen’. … Er is dus voldoende voedsel voor de bijen. Verdere aanwijzing is dan ‘dat het de bijen goed gaat’ ……Wij denken inmiddels al over een soort wedstrijd-element. …. Welke school zorgt er het best voor de insecten in haar leefomgeving ?