Vooraankondiging studiedag ‘Samen werken aan een rijke flora’

 Bijen is ‘hot’. Er zijn bijna wekelijks bijeenkomsten over bijen en andere insecten. Wat is er het laatste jaar bereikt? En wat gaat er nog gebeuren …. Hoe ziet de toekomst er uit?

 Bijen is ‘hot’ …. een hype die wel weer overwaait. En dan? ….
 Zeker onder imkers is er de bezorgdheid dat er ‘heel veel gezoem is’, maar weinig nectar en stuifmeel. Imkers zijn veelal praktische mensen. Geen vergadertijgers, maar doeners.
 De imkersgroep Midden Brabant nodigt u graag uit voor een middag ‘bijen-netwerk(en)’ met o.a. gemeenten, waterschappen, groenbedrijven, en andere geintresseerden
 De definitieve uitnodiging zal begin 2016 aan de ons bekende adressen worden verspreid. Mocht u denken nog niet in ons bestand te staan, dan verzoeken wij u een e-mail te sturen.
Donderdag 18 februari 2016, 13.30 – 17 uur
Locatie Oisterwijkse baan 8a 
Berkel Enschot (v. Helvoirt Groenprojecten)
(Mede namens onze partners in deze: v. Helvoirt Groenprojecten en de Brabantse Milieufederatie)